Új elérhetőségünk: http://dualis.uni-sopron.hu/
Új információkkal ezen honlapunkat nem frissítjük!
Az új, 2018-as felvételihez kapcsolódó információ szintén az új honlapunkon érhető el!

A Kar vezetése várja az ország egész területéről az ipari partnerek jelentkezését. Az országos lefedettség biztosítása érdekében a duális képzés időszakai elkülönülnek az akadémiai képzés időszakától, hogy a hallgató a duális képzési helyen – akár a lakóhelyéhez közel - tartózkodhasson.

A duális képzés előnyei közül szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a végzett mérnökök vállalati környezetben szerzett érdemi gyakorlattal fognak majd rendelkezni, ami a végzett munkaerő felkészültségét és alkalmasságát javítja, integrálási idejét rövidíti. Ez az oktatási konstrukció megteremti annak lehetőségét, hogy egy szoros együttműködést követően a Vállalat - amennyiben a végzés idején mérnökre van szüksége - legyen kiválasztási helyzetben, és mind a munkaadónak, mind a munkavállalónak a bevállalási kockázatát csökkentse.

Motiváció a vállalatoknak a képzésben való részvételre (melyek egyben a képzés előnyei is a vállalatok számára):
 • A végzett mérnökök vállalati környezetben szerzett érdemi gyakorlattal fognak majd rendelkezni, ami a friss munkaerő felkészültségét és alkalmasságát javítja, integrálási idejét rövidíti.
 • A végzett mérnökök kivallóan fogják ismerni az Önök vállalatát, így a végzést követően „kész” munkaerő áll rendelkezésre  (a manapság faiparra is jellemző magasan képzett munkaerő hiány ezzel nagyrészt orvosolható lesz)
 • Ezen oktatási konstrukció megteremti annak lehetőségét, hogy egy szoros együttműködés alakuljon ki a vállalat és az egyetem között kutatási, fejlesztési, innovációs vonalon, melybe a hallgató is aktívan bekapcsolódik a „Projekt feladat 1-2” című tantárgyak és a szakdolgozat keretin belül.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ A VÁLLATOKNAK (a 2018. szeptemberben induló képzésben esetén): 2017. október 19. 
Ezt követően kell egyetemünknek elküldeni az összes megállapodást a minisztériumnak, így ezután nincs lehetőség belépésre a 2018 szeptemberben induló képzés vonatkozásában
  

Amennyiben részt kívánnak venni a képzésben, akkor az alábbi fő lépéseket, feladatokat kell megvalósítani:

 • Keretmegállapodás megkötése az egyetemmel (2017. október 19-dikéig), melyben elkötelezik magukat arra, hogy részt vesznek a duális képzésben.
 • Közös, egyetemi-vállalati tanterv elkészítése a keretmegállapodással egyidőben.
 • DKT (Duális Képzési Tanács, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériumának
  Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága hozott létre, és felügyel) minősítési eljárásában való részvétel.
 • A leendő hallgatók esetében kiválasztási eljárást bonyolítanak le (2018. július 5-dikéig).

o  A leendő hallgató jelentkezik a vállalathoz, majd a vállalat kiválasztási eljárást (felvételi elbeszélgetés) bonyolít le, ahol sor kerül a kiválasztására. (Ha a vállalat kiválasztja a hallgatót, az még nem jelenti azt, hogy automatikusan fel is veszik az egyetemre a hallgatót, hiszen a kiválasztási eljárásra az egyetemi felvételi ponthúzás előtt kerül sor. Így előfordulhat, hogy a vállalatnak megfelelne a hallgató, de a pontszáma nem lesz meg az egyetemre történő bekerüléshez). Ennek módját az együttműködési megállapodás tervezet tartalmazza.


 • Biztosítani kell a Hallgató számára a gyakorlati időszakot. A duális képzés 7 féléves időtartamú. Az egyes félévek alatt a hallgatók 13 hetet töltenek az egyetemen, ahol a „hagyományos” szak képzési elveknek és tartalmának megfelelő elméleti és gyakorlati képzésen vesznek részt. Páratlan (őszi) félévek során 6-8 hét, míg a páros (tavaszi) félévek esetében 14-16 hét. A két félév esetében összesen 22 hét vállalati időszakot kell kialakítani, figyelembe véve az esetleges vállalati téli és nyári leállásokat.
 • A duális képzésben részt vevő hallgatót a vállalati mentoron(mentorokon) keresztül elméleti, de elsősorban gyakorlati ismeretekkel kell ellátni, melynek irányait a közösen kidolgozott tantervben (összhangban a szak tantervével, kapcsolódási pontokat kell meghatározni) kell megadni.
 • A hallgatói díjazás a vállalat feladata. A hallgatót megillető díjazás a mindenkori aktuális jogszabályi előírások alapján kerül meghatározásra, a mindenkori minimálbérhez kötött. Jelenlegi (2017) összege ennek a DKT iránymutatása alapján 76.500 ft/hó, amely egész évben (mind a 12 hónapban kap  hallgató, akkor is mikor egyetemi tanulmányait folytatja) jár a Hallgatónak. Ehhez kapcsolódó pozitívum, hogy a 2011. évi CLV. „a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló” törvény alapján a vállalatok 453.000 forint/fő/év összeggel tudják a bruttó kötelezettségük mértékét csökkenteni.
 • Partner, a már szerződött hallgatói esetében támogathatja a duális képzést, mely – egységes javaslat alapján– az Nftv. 44.§ (3) bekezdés a) pontja alapján meghatározható éves minimális munkabér 50%-át. Amennyiben több hallgató vesz részt a vállalatnál, úgy a második, harmadik, stb. hallgató esetén hallgatónként a fenti 50% helyett 25%-os értéket célszerű figyelembe venni. A duális képzési támogatást a duális képzés szervezésére (pl. utazási, kapcsolattartási tevékenység), valamint az egyetemi időszak képzésének fejlesztésre fordítjuk. Szintén pozitívum, hogy ez az összeg az ún. TAO-n keresztül is rendezhető. (társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. (Tao tv.)) lehetőséget ad a cégeknek hogy a felsőoktatási intézmények működését támogassákA duális képzési támogatást az Egyetem a duális képzés fejlesztésére, szervezésére (pl. utazási, kapcsolattartási tevékenység), valamint az egyetemi időszak képzésének fejlesztésre fordítja.
 • A hallgatói létszámok növelése közös érdek. Éppen ezért fontos, hogy a duális képzésre jelentkező Partnereink is – lehetőség szerint - hirdessék a duális képzést (pl. a regionális újságban, interneten, helyi középiskolákban és gimnáziumokban). Ehhez természetesen az egyetemi háttértámogatást is tudjuk biztosítani.
A vállalati jelentkezések módját, a vállalati jelentkezési határidőket minden esetben a DKT (Duális Képzési Tanács, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériumának Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága hozott létre, és felügyel) felügyeli és szabályozza. A képzés elvei, a képzés keretében kötött megállapodások a mindenkori joganyagokat és a minisztériumi iránymutatásokat tükrözi.

Kérdés, érdeklődés esetén állunk szíves rendelkezésükre! => "KAPCSOLAT"